HELHET – FÖR BARN MED SÄRSKILDA BEHOV

Stor omsorg har lagts ned på utformningen av miljön på Mikaelgården. Trädgård, parkområden, arkitektur och färgsättning samverkar med den sociala miljön och de pedagogiska- och terapeutiska insatserna till att ge barnen bästa möjliga chans till utveckling.
Läs mer om skolan

Läs mer om Mikaelgården