Barn och ungdomspsykiatri


På Mikaelgården finns en barn- och ungdomspsykiater som träffar barnen regelbundet, som också finns tillgänglig vid akuta behov året runt. Tillsammans med ansvariga för boende, lärare och terapeuter följs barnen upp genom konferenser, husmöten, myndighetskontakter samt när akuta behov uppstår. 

Genom vår läkare kan vi integrera aktuella rön inom barnpsykiatri med kunskaper inom läkepedagogiken. Elever som kommer med medicinering behåller sin läkarkontakt alternativt att Mikaelgårdens psykiater i samförstånd med föräldrarna övertar ansvaret för den fortsatta medicineringen. Föräldrar är alltid välkomna för konsultation. Eventuella förändringar av mediciner sker alltid i samtycke med föräldrarna. Det finns även möjligheter för vår psykiater att komplettera med andra behandlingar som massage, medicinska bad, läkeeurytmi (rörelseterapi) samt konstnärliga terapier. 

Genom dagliga aktiviteter i trädgård, jordbruk och tillsammans med djur t ex hästridning finns redan praktiskt terapeutiska moment inbyggda i vardagen. Dessa aktiviteter kan också ordineras av vår barnpsykiater för att på ett mer specifikt sätt anpassas till elevens behov.